تماس با ما

آدرس

تهران . جردن

ایمیل

info@karbamaa.com

تماس با ما

88878733 – 88878731

ارسال پیام

 

 

 

رسالت اصلی کارباما در راستای ایجاد فرصت‌های برابر جهت استخدام و بکارگماری سرمایه‌های انسانی توانمند بنا نهاده شده است.

تماس با ما

شرکت کاریابی کارباما

ایران . تهران . جردن

contact@karbamaa.com