شرکت

کارفرما

elhamkashani
(0 نقد و بررسی)

هیچ کار

erfangroup
(0 نقد و بررسی)

هیچ کار

Hamidreza
(0 نقد و بررسی)

1 شغل

morteza
(0 نقد و بررسی)

هیچ کار

Vasmehsora
(0 نقد و بررسی)

هیچ کار

شرکت 6
(0 نقد و بررسی)

3 شغل

کارباما
(0 نقد و بررسی)

3 شغل

کارباما 11
(0 نقد و بررسی)

5 شغل

کارباما 2
(0 نقد و بررسی)

3 شغل

کارباما 4
(0 نقد و بررسی)

4 شغل

کارباما 5
(0 نقد و بررسی)

1 شغل

کارباما 6
(0 نقد و بررسی)

3 شغل

کارباما 7
(0 نقد و بررسی)

1 شغل

کارباما 8
(0 نقد و بررسی)

3 شغل

نوید
(0 نقد و بررسی)

هیچ کار

 

 

 

رسالت اصلی کارباما در راستای ایجاد فرصت‌های برابر جهت استخدام و بکارگماری سرمایه‌های انسانی توانمند بنا نهاده شده است.

تماس با ما

شرکت کاریابی کارباما

ایران . تهران . جردن

contact@karbamaa.com